<<< Previous
Home
Next>>>
I Card No.
Photo
name of member
Designation
Address line 1
Address line 2
Address line3
CELL NO
151
  Mr. Rahul J. Kamble MEMBER RB 2, 375/10 Bara Bung Lonavla Pune 9096262104
152
  Mr. Abhay N. Palnitkar MEMBER E Ward Siddhart Nagar Lonavla Pune 9960387386
153
  Mr. Pravin P. Rokade MEMBER E Ward Siddhart Nagar Lonavla Pune  
154
  Mr. N. Vijay Gopala MEMBER Old B.P. Road Tungarli Lonavla Pune 9740039077
155
  Mr. Shivaji S. Rathod MEMBER Tungarli Lonavla Pune 9923533564
156
  Mr. Bhagwan G. Lad MEMBER Plot No 2, Lal Bunglow Lonavla Pune 9373410991
157
  Mr. Santosh M. Chordiya MEMBER 6 Hudco Colony. Lonavla Pune 9371842949
158
  Mr. Namdev J. Nikam MEMBER Laxminagar Thergaon Pune 9689118272
159
  Mr. Kesaram T. Choudhary MEMBER Sr no. 176/1/6 Wakad Pune  
160
  Mr. Vinod S. Lokhande MEMBER Ashoka Soc. G Nagar Thergaon Pune 9850432305
161
  Mr. Madhukar B. Desai MEMBER Sr No.176/1 /9 Wakad Pune 9320516450
162
  Mr. Avinash G. Jadhav MEMBER Sr No. 154/2 P No.69 Yerawada Pune 9823127577
163
  Mr. Prashant N. Dusane MEMBER 25/10 Panchatara Nagar Akurdi Pune 9764613520
164
  Mr. Ashok D. Sawardekar ORG. M.H.STATE Turambav Chipalun Ratnagiri  
165
  Mrs. Priyanka A. Sawardekar MEMBER Turambav Chipalun Ratnagiri 9421901629
166
  Mr. Dinkar D. Sawardekar MEMBER Turambav Chipalun Ratnagiri 9730169485
167
  Mr. Pratap J. Bosale MEMBER A/p Omli Via - Shiral Chipalun Ratnagiri 9422493134
168
  Mr. Subhash S. Pandit MEMBER A/P Palwan Chipalun Ratnagiri 9403004169
169
  Mrs. Shakuntala . K. Dahivalkar MEMBER A/P Dahivali (BK) Chipalun Ratnagiri 9423297624
170
  Mrs. Supriya S. Sawardekar MEMBER Sawarda Chipalun Ratnagiri  
171
  Mr. Kashinath D. Shirkar MEMBER A/P Niwali Chipalun Ratnagiri 9403322860
172
  Mr. Dattaram S. Ghanekar MEMBER A/P Kandamala Chipalun Ratnagiri 9860109080
173
  Mr. Mehamood A. Patel MEMBER A/P Sawarda Chipalun Ratnagiri 9730499014
174
  Mr. Sharif G Mullaji MEMBER A/p Sawarda Chipalun Ratnagiri 9890086369
175
  Mr. Dilip S. Bhandari MEMBER A/p Agave Chipalun Ratnagiri 02355-690732
176
  Mr. Arvind N. Lad MEMBER A/p Kalambat Chipalun Ratnagiri 02355-651745
177
  Mr. Ganpat K. Katalkar MEMBER A/P Palavli Chipalun Ratnagiri 02355-652273
178
  Mr. Vijay S. Kadam MEMBER A/P Kadamwadi Chipalun Ratnagiri 02355-205517
179
  Mr. Manohar B. Salavi MEMBER A/P Asurde Chipalun Ratnagiri 02355-681350
180
  Mr. Babaram L. Paste MEMBER A/P Asurde Chipalun Ratnagiri 02355-681350
181
  Mr. Sharad A. Narote MEMBER A/P Asurde Chipalun Ratnagiri 9860789194
182
  Mr. Mangesh G. Nikam MEMBER A/P Kadamwadi Chipalun Ratnagiri 02355-249138
183
  Mr. Ajit B. Jadhav MEMBER A/P Kandamala Chipalun Ratnagiri 02355-685936
184
  Mr. Sadashiv B. Lingayat MEMBER A/P Pate Pilaviali Chipalun Ratnagiri 02355-202080
185
  Mr. Shankar V. Gomane MEMBER A/P Pate Pilaviali Chipalun Ratnagiri 02355-652273
186
  Mr. Pradeep L. Kumbhar MEMBER A/P Dahivali (BK) Chipalun Ratnagiri 9867414247
187
  Mr. Narayan G Chavan MEMBER A/P Mandaki Chipalun Ratnagiri  
188
  Mr. Anil T. Dhumak MEMBER A/P Durgawadi Chipalun Ratnagiri 02355-205180
189
  Mr. Rajaram B. Sawant MEMBER A/P Durgawadi Chipalun Ratnagiri 02355-696061
190
  Mr. Ramesh K. Chavan MEMBER A/P Turambav Chipalun Ratnagiri 02355-682842
191
  Mr. Rakesh Singh MEMBER Birala Mandir Mathura U.P. 9917478950
192
  Mr. Raju MEMBER GovindNagar Mathura U.P.  
193
  Mr. Raju Rajaput MEMBER Gayatri Tapabhumi Mathura U.P.  
194
  Mr. Vijay Kumar MEMBER Shahagans Mathura U.P. 9457333602
195
  Mr. Suresh Chand MEMBER Krushnakunj Colony Mathura U.P. 9897322159
196
  Mr. Sushil chandra Sharma MEMBER Maholi Mathura U.P. 9927451981
197
  Mr. Ajay Kumar MEMBER H. No.174/43 Bairagpur Mathura U.P. 9760136318
198
  Mr. Satish Chandra MEMBER H. No. 1203 Sahara Ganj Mathura U.P. 9359522712
199
  Mr. Suresh C. Jogi MEMBER Gauranagar Colony Mathura U.P.  
200
  Mr. Shakil Abbashi MEMBER Laharangali G Nagar Mathura U.P. 9219740618